Om

Adolfssons Ingenjörsbyrå registrerades som firma i slutet av 2015 och startade sin verksamhet i Januari 2016. Idag är vi tre anställda Henrik Adolfsson, Andreas Lauritzen och Kalle Magnryd. Vilka har många års erfarenhet av arbete med olika offentliga och privata beställare samt stor erfarenhet av komplexa VVS-anläggningar.

Henrik Adolfsson har gedigen erfarenhet i skiftande typer av projekt bl a Nye Ahus sjukhus, Ica Maxi Kristinehamn, Tele2 Arena, Bussdepå Uttern (VS) och Ica Toria i Torsby. Han är utbildad Energi- och Installationsingenjör BSc på Karlstads Universitet, riksbehörig funktionskontrollant för OVK besiktningar samt är certifierad kontrollansvarig för projekt av komplicerad art. Henrik utför projekteringar, KA-uppdrag, OVK och entreprenadbesiktningar av VVS och Styr.
Andreas Lauritzen är examinerad civilingenjör i energi- och miljöteknik. Andreas genomför energiutredningar, energiberäkningar, VVS-projekteringar samt medverkat i OVK-uppdrag. Andreas har bl a projekterat Förskola Bärsta på Hammarö, Värmlands Motors nya stora värmepumpsanläggning i Karlstad samt gjort energiberäkning och simulering för stora projekt med miljöcertifieringen Miljöbyggnad.
Kalle Magnryd är utbildad installationsingenjör i vid IUC i Katrineholm. Kalle gör energiutredningar, energiberäkningar och VVS-projekteringar. Kalle har projekterat Bussdepå Uttern (LB), förskola Sångtrasten i Karlstad, Arbetsförmedlingen i Filipstad och Ventilation för 138 lägenheter på Hägerneholm i Täby.  Kalle är certifierad funktionskontrollant för OVK-besiktningar.

Vi använder oss av Autocad tillsammans med applikationen Magicad när vi projekterar. Våra Energiberäkningar gör vi i IDA ICE Expert.