Nyheter

2023-01-27

Adolfssons Ingenjörsbyrås projektledning av ny kylanläggning, energibesparingsåtgärder mm för Sydnärkehallen i Hallsberg sjunger på sista versen. 

Kylanläggningen är i drift och isen ligger fint, återstår intrimning av anläggningen. 

Tack till Labkyl och Hallsbergs kommun för en väl genomförd entreprenad och ett positivt arbetsklimat trots div leveransproblem, oväntade problem med den befintliga ispisten mm. 
SydnarkeKylMaskinPNG

SydnarkeIsPNG

2022-12-19

Adolfssons Ingenjörsbyrå ger årets julgåva till Läkare Utan Gränser som ar en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nod dar de behovs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Organisationen har fler an 67 000 anställda, varav majoriteten ar anställda lokalt i de länder dar de arbetar. Läkare Utan Gränser bedriver årligen omkring 450 projekt i över 70 länder runt om i världen. År 1999 tilldelades de Nobels fredspris.

Paket 1 SWEpng