Nyheter

2022-01-21

Adolfssons Ingenjörsbyrå besiktigar ombyggnaden av Higabs fastighet Postgatan 16 i Göteborg. 

Huset byggdes 1902 för familjen Ahrenberg som ett kombinerat kontors- och bostadshus.

Postgatan1-1png


2022-01-14
Adolfssons Ingenjörsbyrå är KA för rivningen av Spångbergbadet i Filipstad.

Spangbergpng


Mejlfot_Jul_2021_SVEpng