Om

Adolfssons Ingenjörsbyrå startade sin verksamhet i Januari 2016.

Affärsidén är att genom god planering och ett bra arbetsklimat utgöra en tillförlitlig resurs för kunder och en sund arbetsgivare för personalen. Medarbetarna har många års erfarenhet av arbete med offentliga och privata beställare samt stor erfarenhet av komplexa VVS-anläggningar och byggnationer.

Henrik Adolfsson har gedigen erfarenhet i skiftande typer av projekt bl a Nye Ahus sjukhus, Ica Maxi Kristinehamn, Tele2 Arena, Bussdepå Uttern (VS) och Ica Toria i Torsby. Han är utbildad Energi- och Installationsingenjör BSc på Karlstads Universitet, riksbehörig funktionskontrollant för OVK besiktningar samt är certifierad kontrollansvarig för projekt av komplicerad art. Henrik utför projekteringar, KA-uppdrag, OVK och entreprenadbesiktningar av VVS och Styr.

Andreas Lauritzen är examinerad civilingenjör i energi- och miljöteknik. Andreas genomför energiutredningar, energiberäkningar, VVS-projekteringar samt medverkat i OVK-uppdrag. Andreas har bl a projekterat Förskola Bärsta på Hammarö, Värmlands Motors nya stora värmepumpsanläggning i Karlstad samt gjort energiberäkning och simulering för stora projekt med miljöcertifieringen Miljöbyggnad.

Markus Karlsson har studerat på Karlstad Universitet till högskoleingenjör med inriktning mot energi- och miljöteknik. Markus har bl a gjort en beräkningsstudie åt Hammarö Kommuns ishalls kyl- och värmesystem med förslag på förbättringar och optimering. Han har varig delaktig i att projektera ombyggnaden av kvarteret Alstigen och LSS Björklunda i Torsby, samt ombyggnad av sporthallar, skolor mm.

Isak Feltsten är utbildad ingenjör och har erfarenhet av både ventilations-, styr- och rörprojektering samt även projekterat  sprinkler. Han har bl a upprättat ramhandlingar och färdigprojekteringar för gym, skolor, äldreboenden, bostadshus mm. Isak utför samordnad provning och entreprenadbesiktningar.

Joakim Hagelin har läst till högskoleingenjör inom bygg på Karlstads Universitet och har tagit fram bygghandlingar, bygglovshandlingar, förstudier, vvs-handlingar och referenshandlingar och bl a utfört funktionskontroller för ventilation.

Vi använder oss av Autocad tillsammans med applikationen Magicad när vi projekterar. Våra Energiberäkningar gör vi i IDA ICE Expert.

Adolfssons Ingenjörsbyrå

Köpmannagatan 2
652 26 Karlstad

 + 46 (0) 702 65 87 54
info@adoing.se